یاتاقان های سمند

یاتاقان ثابت :

EF7

یاتاقان متحرک :

EF7

بغل یاتاقان :

EF7

سایز ها :

STD , 0.30 , 0.50

فهرست